Οι τεχνικές συγκόλλησης είναι θεμελιώδους σημασίας όχι μόνο για τις μόνιμες συνδέσεις μεταξύ απλών κατασκευών, αλλά και για μεγάλες κατασκευές, όπως αγωγοί ρευστών και μεταλλικά κτήρια. Οι τεχνικές συγκόλλησης εφαρμόζονται σε μια μεγάλη γκάμα προιόντων της βιομηχανίας γενικών κατασκευών. 

Στο μάθημα «Εισαγωγή στην ηλεκτροσυγκόλληση», θα βρείτε βασικά στοιχεία που αφορούν την αρχή λειτουργίας της ηλεκτροσυγκόλλησης, την επιλογή διαδικασιών συγκόλλησης ανάλογα με την εφαρμογή και τις συνθήκες εκτέλεσης, καθώς και συγκριτικά στοιχεία διαδικασιών συγκόλλησης για την ορθή επιλογή του εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλικών. Έμφαση δίνεται σε τρείς από τις πλέον διαδεδομένες και εφαρμοσμένες τεχνικές συγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο: Συγκόλληση με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο (SMAW), Συγκόλληση με σύστημα τροφοδοσίας καταναλισκόμενου σύρματος και προστατευτικό αέριο (GMAW –MIG) και συγκόλληση με μή-καταναλισκόμενη ακίδα βολφραμίου και προστατευτικό αέριο (GTAW-TIG).

Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε να καταρτίζετε προγράμματα CNC για απλές αλλά και σύνθετες εκ περιστροφής γεωμετρίες μηχανουργικών αντικειμένων για κατεργασίες σε τόρνους / κέντρα τόρνευσης CNC. Θα μάθετε και θα είστε σε θέση να εφαρμόζετε τις εντολές εκτέλεσης βασικών λειτουργιών (εντολές “G”), τις βοηθητικές λειτουργίες (εντολές “M”), αλλά και τυποποιημένους κύκλους κατεργασιών όπως εκχόνδρισης, αποπεράτωσης, διάτρησης «pecking», κατασκευής σπειρώματος, κλπ. Επιπρόσθετα θα παρακολουθήσετε σύντομα videos που συνοδεύουν το οπτικοακουστικό υλικό, προσανατολισμένα τόσο σε παραδείγματα προγραμματισμού όσο και σε θέματα χειρισμού μονάδας ελέγχου για τόρνο CNC. Επιπρόσθετα η ενότητα περιλαμβάνει τα βήματα εκτέλεσης τοποθέτησης και ασφάλισης τσόκ στην άτρακτο του τόρνου, καθώς και εκείνα που αναφέρονται στην επιλογή και κατεργασία ανταλλακτικών σφιγκτήρων για τη συγκράτηση διάφορων υλικών με βάση τις ιδιότητές τους.  


Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε να καταρτίζετε προγράμματα CNC για απλές αλλά και σύνθετες γεωμετρίες μηχανουργικών αντικειμένων για κατεργασίες σε φρέζες / κέντρα κατεργασιών CNC. Θα μάθετε και θα είστε σε θέση να εφαρμόζετε τις εντολές εκτέλεσης βασικών λειτουργιών (εντολές “G”), τις βοηθητικές λειτουργίες (εντολές “M”), αλλά και τυποποιημένους κύκλους κατεργασιών όπως διάτρησης με ένα πέρασμα, διάτρησης «pecking», κατασκευής σπειρώματος, κλπ. Επιπρόσθετα θα παρακολουθήσετε σύντομα videos που συνοδεύουν το οπτικοακουστικό υλικό, προσανατολισμένα στη βασική επιθεώρηση  (έλεγχο) υγρών και λιπαντικών φρέζας CNC, στο βασικό χειρισμό, όπως και στο σετάρισμα ιδιοσκευών, τεμαχίων, κοπτικών εργαλείων, κλπ, με μια γκάμα μεθόδων που εφαρμόζεται στην καθημερινή βιομηχανική πρακτική.      

Σε αυτή την Ενότητα θα μάθετε για το σκοπό και τα οφέλη της Τεχνολογίας των ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών CNC. Θα ενημερωθείτε για τις δυνατότητες του Αριθμητικού Ελέγχου στη βιομηχανική παραγωγή, θα γνωρίσετε τους τύπους αυτών των μηχανών, θα βρείτε στοιχεία για τον καθορισμό των αξόνων και την κινηματική τους λειτουργία, θα πληροφορηθείτε για το υλικό και το λογισμικό τους, και θα έρθετε σε επαφή με τις λειτουργίες των σύγχρονων μονάδων προγραμματισμού-ελέγχου που ολοκληρώνουν τις εργαλειομηχανές CNC.

Στο course αυτό θα κατανοήσετε τις βασικές έννοιες της τεχνολογίας παραγωγής, όπως κατεργασιμότητα υλικών, φασεολόγιο, μέθοδοι κατεργασιών κοπής και διαμόρφωσης, σε συνδυασμό με τις μεθόδους συμβατικής αφαίρεσης υλικού που κατεξοχήν εφαρμόζονται στα σύγχρονα μηχανουργεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό (τόρνευση, φρεζάρισμα, διάτρηση).

Στο course του Μηχανολογικού Σχεδίου, θα μάθετε να κατανοείτε πλήρως και να εντοπίζετε τα κρίσιμα σημεία της πληροφορίας που εμπεριέχεται σε ένα Μηχανολογικό Σχέδιο. Επιπλέον, θα είστε σε θέση να μεταφέρετε προς τρίτους (πχ. προς τους Υπεύθυνους εκτέλεσης των κατεργασιών) την πρακτική ερμηνεία του Μηχανολογικού Σχεδίου, έτσι ώστε να τίθενται οι βάσεις για την άρτια εκτέλεση της μηχανουργικής κατεργασίας και τη διασφάλιση των απαιτούμενων προδιαγραφών του τελικού προϊόντος.