Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε να καταρτίζετε προγράμματα CNC για απλές αλλά και σύνθετες γεωμετρίες μηχανουργικών αντικειμένων για κατεργασίες σε φρέζες / κέντρα κατεργασιών CNC. Θα μάθετε και θα είστε σε θέση να εφαρμόζετε τις εντολές εκτέλεσης βασικών λειτουργιών (εντολές “G”), τις βοηθητικές λειτουργίες (εντολές “M”), αλλά και τυποποιημένους κύκλους κατεργασιών όπως διάτρησης με ένα πέρασμα, διάτρησης «pecking», κατασκευής σπειρώματος, κλπ. Επιπρόσθετα θα παρακολουθήσετε σύντομα videos που συνοδεύουν το οπτικοακουστικό υλικό, προσανατολισμένα στη βασική επιθεώρηση  (έλεγχο) υγρών και λιπαντικών φρέζας CNC, στο βασικό χειρισμό, όπως και στο σετάρισμα ιδιοσκευών, τεμαχίων, κοπτικών εργαλείων, κλπ, με μια γκάμα μεθόδων που εφαρμόζεται στην καθημερινή βιομηχανική πρακτική.      

Σε αυτή την Ενότητα θα μάθετε για το σκοπό και τα οφέλη της Τεχνολογίας των ψηφιακά καθοδηγούμενων εργαλειομηχανών CNC. Θα ενημερωθείτε για τις δυνατότητες του Αριθμητικού Ελέγχου στη βιομηχανική παραγωγή, θα γνωρίσετε τους τύπους αυτών των μηχανών, θα βρείτε στοιχεία για τον καθορισμό των αξόνων και την κινηματική τους λειτουργία, θα πληροφορηθείτε για το υλικό και το λογισμικό τους, και θα έρθετε σε επαφή με τις λειτουργίες των σύγχρονων μονάδων προγραμματισμού-ελέγχου που ολοκληρώνουν τις εργαλειομηχανές CNC.

Στο course αυτό θα κατανοήσετε τις βασικές έννοιες της τεχνολογίας παραγωγής, όπως κατεργασιμότητα υλικών, φασεολόγιο, μέθοδοι κατεργασιών κοπής και διαμόρφωσης, σε συνδυασμό με τις μεθόδους συμβατικής αφαίρεσης υλικού που κατεξοχήν εφαρμόζονται στα σύγχρονα μηχανουργεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό (τόρνευση, φρεζάρισμα, διάτρηση).

Στο course του Μηχανολογικού Σχεδίου, θα μάθετε να κατανοείτε πλήρως και να εντοπίζετε τα κρίσιμα σημεία της πληροφορίας που εμπεριέχεται σε ένα Μηχανολογικό Σχέδιο. Επιπλέον, θα είστε σε θέση να μεταφέρετε προς τρίτους (πχ. προς τους Υπεύθυνους εκτέλεσης των κατεργασιών) την πρακτική ερμηνεία του Μηχανολογικού Σχεδίου, έτσι ώστε να τίθενται οι βάσεις για την άρτια εκτέλεση της μηχανουργικής κατεργασίας και τη διασφάλιση των απαιτούμενων προδιαγραφών του τελικού προϊόντος.