List of active policies

Name Type User consent
Privacy Policy Privacy policy All users

Summary

To CNC TRAINING CENTER, το Κέντρο Κατάρτισης της εταιρίας «Παναγιώτης Γούνας Κωνσταντίνος Ένεζλης Ο.Ε.», λαμβάνει σοβαρά υπόψιν του την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των σπουδαστών μας και των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας της και διασφαλίζει με κάθε μέσο την προστασία των προσωπικών τους πληροφοριών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενημερώνουμε τους χρήστες της ιστοσελίδα μας ότι με βάση τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), που εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018, ενισχύουμε την προσπάθεια προστασίας απορρήτου των πελατών και συνεργατών μας με διαφάνεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητα τους.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε

Σε περίπτωση που καταχωρήσετε προσωπικά σας στοιχεία στην εταιρεία μας, συμφωνείτε στη συλλογή των κάτωθι στοιχείων:

 1. Online εγγραφή στο πρόγραμμα της επιλογής σας:
  1. Την IP σας.
  2. Τα προσωπικά στοιχεία σας (όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης, διεύθυνση, τ.κ, πόλη, νομός, κινητό τηλέφωνο, email, ιστοσελίδα, αριθμό τηλεφώνου, skype id).
  3. Το επισυναπτόμενο βιογραφικό σας.
  4. Τα στοιχεία τιμολόγησης (επωνυμία, αντικείμενο, διεύθυνση εταιρίας, τ.κ., πόλη, νομός, ΑΦΜ, ΔOY, τηλέφωνο, εταιρικό email).
  5. Την ιδιότητά σας (εταιρία / ιδιώτης / φοιτητής ή άνεργος).

 2. Εγγραφή στο newsletter μας:
  1. Το ονοματεπώνυμό σας.
  2. Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).

 3. Επικοινωνία:
  1. Το ονοματεπώνυμό σας.
  2. Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).
  3. Το μήνυμά σας για το θέμα που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 4. Περιοχή Σπουδαστών:
  1. Το ονοματεπώνυμό σας.
  2. Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 • Για την εγγραφή σας στα προγράμματα τεχνικής κατάρτισης και λοιπά σεμινάρια που διοργανώνουμε.
 • Για την επικοινωνία χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού, σημειώσεων, ασκήσεων και επιπλέον επιμορφωτικών εισηγήσεων κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας.
 • Για την επικοινωνία με τους αποφοίτους μας για νέες θέσεις εργασίας που γνωστοποιούνται στο κέντρο μας από ενδιαφερόμενες εταιρίες.
 • Για την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή αξιολόγηση υποτροφιών του ιδρύματος GENE HAAS FOUNDATION αφού προηγουμένως μας έχετε παρέχει την απαραίτητη εξουσιοδότηση.
 • Για την απάντηση στα ερωτήματά σας σχετικά με τα προγράμματα και τα σεμινάρια.
 • Για να σας ενημερώνουμε αναφορικά για τα προσεχή τμήματα τεχνικής κατάρτισης, λοιπά σεμινάρια που ξεκινούν και λοιπά νέα του κέντρου μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει την συγκατάθεση σας.
 • Για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και της ποιότητας εξυπηρέτησής σας.

Η προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών

 • Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με θεμιτό και νόμιμο τρόπο και διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την περάτωση του σκοπού επεξεργασίας, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς επίσημη αίτηση, δικαστική εντολή ή παρόμοια έννομη διαδικασία. Αναγνωρίζουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με διοικητικά και τεχνικά μέσα, έναντι απώλειας, κλοπής και εσφαλμένης χρήσης.
 • Τα στοιχεία συλλέγονται με σεβασμό στην ιδιωτικότητα του εκάστοτε χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο από ενημερωμένο και εξειδικευμένο προσωπικό εφόσον παραστεί ανάγκη.
 • Συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία περί πολιτικής απορρήτου και προστασίας δεδομένων.
 • Για την απρόσκοπτη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, χρησιμοποιούμε αντίγραφα ασφαλείας και ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνολογίας, όπως: λογισμικά έναντι ιών και κακόβουλων λογισμικών, προηγμένο εσωτερικό και εξωτερικό τείχος προστασίας, ολοκληρωμένη προστασία endpoint για Windows.

Πληροφορίες Λογαριασμού / Ανάκληση συγκατάθεσης

Κατόπιν αιτήματός σας, έχετε τη δυνατότητα:

 • να γνωρίζετε τα δεδομένα που έχουμε για εσάς,
 • να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • να τα διαγράψετε πλήρως παύοντας την οποιαδήποτε επεξεργασία τους από εμάς.

Παρακαλώ κάντε κλικ για να κάνετε αίτηση για μία από τις παραπάνω ενέργειες.

Αίτηση για Προσωπικά Δεδομένα

Οι επιλογές σας αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία

Όταν λαμβάνετε ενημερωτικά newsletter και νέα μας, μπορείτε να επιδείξετε την επιθυμία σας να σταματήσουμε την επικοινωνία, ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής που θα βρίσκονται εντός του email που λαμβάνετε.

Ερωτήσεις και σχόλια

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τη νέα πολιτική απορρήτου, στείλτε μας email στη διεύθυνση info@cnctraining.gr και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.

Full policy

Our Training Center of the company “Panagiotis Gounas – Konstantinos Enezlis General Partnership” takes grievously into consideration the necessity of protection of the personal data of its students and visitors of its website and insures it by any means.

Within this context, we inform the users of our website that according to the European regulation for personal data protection 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), which applies from May 2018, we enforce the protection of our client’s privacy with transparency and respect.

The types of information we collect

In case of registration of your personal data you agree to the collection of the following data:

 1. Online registration for the program of your choice:
  1. Your IP.
  2. Your personal information (name, surname, year of birth, address, postal code, city, state, mobile phone, email, website, phone number, Skype id).
  3. Your attached resume.
  4. Your status (company / private / student or unemployed).

 2. Registration in our newsletter:
  1. Name and surname.
  2. Your email address.

 3. Contact:
  1. Name and surname.
  2. Your email address.
  3. Your message about the subject you want to contact us.

 4. Students area:
  1. Name and surname.
  2. Your email address.

How we use your personal data

 • For your registration in the technical training programs and other seminars we organize.
 • For sending you useful educational material, notes, exercises and inform you about additional training seminars during/or after your studies.
 • To communicate with our graduates regarding new jobs announced to our center by interested companies.
 • For your participation in competitions or scholarship evaluation of the GENE HAAS FOUNDATION after you have provided us with the necessary authorization.
 • To answer your questions about programs and seminars.
 • To inform you about future technical training courses, other seminars and other news of our center that may interest you, provided you have given your permission.
 • To improve our products and services, as well as our quality of service.

Protecting Your Personal Information

 • Your personal data are collected in a legitimate and legal way and are only maintained during the period required to complete the processing purpose in order to serve you better and are not transmitted on to third parties without a formal request, court order or similar legal process. We acknowledge the responsibility to protect your personal data with administrative and technical means against loss, theft and misuse.
 • The data are collected with respect to the privacy of the individual user and are used only by up-to-date and qualified personnel if necessary.
 • We comply with the current legislation regarding privacy and data protection.
 • For the seamless security of our customers' personal data, we use backups and a wide range of specialized technology services such as: anti-virus and malware software, advanced internal and external firewalls, integrated endpoint protection for Windows.

Account Information / Revocation of Permission

At your request, you are able to:

 • know the data we have for you,
 • modify your personal information,
 • delete them completely by stopping any processing from us.

Please request one of the above actions:

Request for Personal Data

Your choices regarding your personal information

When you receive our newsletter and promotions in general, you may show your desire to stop communicating by following the instructions within the email you receive.

Questions and comments

If you need further information or clarifications about the new privacy policy, please email us at info@cnctraining.gr and we will get back to you soon.